Akustické studie a výpočty

Měření hluku je často jenom výchozím podkladem pro další analýzu, predikce, výpočty a studie. Pracujeme s aktuálním software Insul pro návrh skladem stavebních konstrukcí a výpočtů vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Hluk ze stacionárních zdrojů, hluk z dopravy nebo hluk ze stavební činnosti modelujeme v software Predictor.  Výstupy umožňují detailní návrh fasády, neprůzvučnost oken a nutnosti nuceného větrání. Hlukové mapy jsou názorné pro laickou i odbornou veřejnost. 

# akustické studie pro různé stupně PD

# posouzení hluku od tepelných čerpadel, chlazení, větrání, vyvolané dopravy, stavební činnosti

# posouzení hluku od silniční a železniční dopravy včetně výhledů a navýšení dopravy

# predikce hluku z dopravy, stacionárních zdrojů, výpočet neprůzvučností konstrukců a návrh vhodné skladby