Měření
hluku stacionárních zdrojů

Typické měření hluku od stacionárních zdrojů se týká kolaudací objektů, bytových, komerčních nebo průmyslu. Zpravidla se jedná o zdroje typu výtahu, garážová vrata, technologie větrání, chlazení nebo vytápění. Tedy i venkovní jednotky tepelných čerpadel vzduch-voda. Takové měření rozhodně není jen formalitou, protože tepelná čerpadla jsou významný zdroj hluku a pokud jsou v blízkosti chráněných prostor, je rozhodně vhodné jeho umístění řešit ještě v rámci projektu s akustikem.

Hluk od  tepelných čerpadel provází mnoho omylů a dezinformací, na internetu je možné najít mnoho rad, ale jen velmi málo z nich je správných. Rozhodně automaticky neplatí, že hluk uvedený na štítku nebo v prospetku tepelného čerpadla je ten správný směrodatný. Výrobci uvádějí hlučnost v různých veličinách, jako akustický tlak nebo akustický výkon. Tyto údaje nelze vzájemně zaměnovat a určení správné hlučnosti tepelného čerpadla není tak triviální, jak by se mohlo zdát. Ještě větší nejistota panuje s hygienickým limitem pro provoz tepelných čerpadel. Mysleli jste si, že hygienický limit pro noční dobu je 40 dB? Pak Vás musíme zklamat, to totiž není správně.

Za téměř 15 let v oboru jsme měřili jak malá tepelná čerpadla, tak velké obytné nebo komerční objekty se desítkami zdrojů od garážových vrat, výtahů, autovýtahů, výkonné vzduchotechniky nebo chlazení. Umíme si poradit s jakkoliv rozsáhlým projektem a když je potřeba, vstaneme i ve 3h ráno nebo v sobotu.

# akreditované měření budov ke kolaudacím

# hluk od technologie větrání, chlazení, tepelná čerpadla, výtahy, vrata atd.

# kamerová technika synchronizovaná z měření umožňuje přesnou lokalizaci hlučné události

# měření až čtyřmi mikrofony současně

# zkušenosti s měřením velkých stavebních celků, obytných souborů a administrativních budov

# flexibilní měření 24/7 podle okolních podmínek, bezplatné poradenství pro úspěšné ukončení hlukové zkoušky

# možnost sdělit výsledky měření operativně ještě v průběhu měření na stavbě

# operativní návrh řešení v případě zjištění nadlimitních hodnot

# rádi se za vás spojíme s pracovníky hygieny a stavebních úřadů pro vyjasnění rozsahu a podmínek měření hluku pro úspěšné kolaudační měření "na poprvé"