Měření stavební akustiky

Povinností stavebníka není jen dodržet požadavky na PENB nebo požární bezpečnost, ale i stavební akustiku. Každá nová stavba musí splňovat požadavky na zvukovou izolaci příslušných konstrukcí podle ČSN 73 0532. Nejedná se pouze o typické konfigurace jako strop mezi byty nebo mezibytová příčka. Ale zmíněná závazná norma stanovuje i požadavky na kročejovou neprůzvučnost mezi chodbou nebo schodištěm a chráněnou místností, nebo mezi terasou a chráněnou místností pod ní. Zvýšené požadavky platí v případě hlučných prostor, jak např. strojovny, komerční prostory, restaurace, posilovny apod. A to zejména, pokud je jejich provoz i v noční době, tj. po 22h.

Měření stavební akustiky vyžaduje speciální techniku a přístroje. Kročejová neprůzvučnost se standardně měří klepadlem, odborně jako normalizovaný zdroj kročejového hluku. Vzduchová neprůzvučnost se měří pomocí všesměrového zdroje zvuku, tzv. dodeku.

Měřením stavební akustiky to ale u nás nekončí, v případě nevyhovujících výsledků navrhujeme návrh opatření, navrhneme správnou skladbu a provádíme stavební dozor v průběhu realizace.

Bohužel často řešíme i reklamace nových majitelů bytů, a jejich stížnost na slabou zvukovou izolaci jak stropů, tak příček. Často jsou tyto stížnost bohužel oprávněné a zjištěné hodnoty vzduchové a kročejové neprůzvučnosti nedosahují normovaných hodnot. Takové situace vedou k soudním sporům slevám nebo nákladným opravám. Doporučujeme proto všech stavebníkům předcházet těmto problémům a měřit neprůzvučnosti ještě v průběhu stavby.

# měření vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí a fasád

# měření kročejové neprůzvučnosti stropů, podest, schodišťových ramen

# měření doby dozvuku

# měření srozumitelnosti metodou STIPA

# zkušenosti s měřením nádražních hal, hudebních sálů, bytových komplexů a administrativních budov

# operativní návrh řešení v případě zjištění nevyhovujících hodnot