Monitoring hluku z dopravy

Měření hluku z dopravy je vyžadováno pracovníky hygienických stanic pro stanovení hlukové zátěže v území. V případě nadlimitní zátěže musí stavebník provést takové úpravy, aby plánovaný záměr ochránil před tímto hlukem. Zpravidla to znamená instalaci nuceného větrání, někdy lze výhodně využít i změnu dispozic. Dne 1. července 2023 nabylo účinnosti novelizované Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., které mimo jiné mění i hlukové limity a ruší problematickou tzv. Starou hlukovou zátěž. Dále došlo ke zjednocení hlukových limitů pro všechny třídy silničních komunikací. To mimo jiné znamená, že hlukový limit pro tzv. "staré" komunikace (zkolaudované před 31. 12. 2000) se pro komunikace III. třídy zvýšil o celých 13 dB za předpokladu, že na této komunikaci nebyla uplatněna již zmíněná Stará hluková zátěž. Projekty řešené v první polovině 2023 nebo dříve tak byly často vybavovány systémy rekuperace právě kvůli nadměrnému hluku. Stejné lokality však po 1. červenci 2023 mohou být s velkou rezervou vyhovující.

Hluk v území je důležitý také pro správný návrh obálky budovy a jejích částí, zejména oken. Požadavky ČSN 73 0532 zůstávají v platnosti a podle hladin hluku ve vzdálenosti 2 m před fasádou se navrhuje minimální vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí. Posuzování stavební akustiky je proto nezávislé na posuzování splnění či nesplnění hygienických limitů.

V naší laboratoři máme dlouholeté zkušenosti s měřením hluku i návrhem a řešením jak nuceného větrání, tak návrhu zvukové izolace fasády a oken. Umíme pracovat s legislativou přesně a kreativně. Pro měření používáme moderní techniku s nonstop audio a video záznamem a na přání je možné sledovat data i v reálném čase. Neexistuje zadání, se kterým bychom se nevypořádali. Máme rádi výzvy a složité projekty.

Hluk z dopravy je možné i simulovat v predikčním softwaru, což doporučujeme pouze v případě výsledků na hraně limitů nebo v případě požadavků na přesné parametrů zvukové izolace oken podle podlaží a poloh jednotlivých oken. Za standardních okolností je výhodnější použít měření, rádi byste věděli proč? Vše vám v průběhu zakázky vysvětlíme...

# moderní zvukoměry s kontinuálním záznamem zvuku

# rozsáhlé možnosti postprocesu a klíčování zdrojů hluku – oddělení hluku silnice, železnice, stavby

# kontinuální video záznam pro analýzu dopravy i dalších událostí

# meteostanice pro detailní monitoring meteo dat

# všechna data k dispozici k nahlédnutí online v reálném čase

# montáž na měřicí vůz, až 7 m vysoké stativy, dlouhá ramena, profi příslušenství