Monitoring hluku z výstavby

Stavební činnost zpravidla provází hlučné práce, mezi ty nejvíce ručivé patří vrtání pilotů, demolice, zemní práce, betonáž, práce s ručním nářadím. Česká legislativa pro hluk z výstavby stanovuje přísné limity. Nejlepším způsobem jak zajistit nepřekračování těchto limitů je kontinuální monitoring hluku buď na hranici staveniště, nebo přímo v chráněných prostorách.

Pro měření využíváme techniku, která je připravená na měření nonstop za jakýchkoliv povětrnostních podmínek a která je připojená online 24/7. Na přání je možné zřídit přístupový odkaz s aktuálně měřenými hodnotami, které mohou být i veřejně přístupné. Jsme schopni zajistit i CCTV monitoring stavby, napájení z baterií a solárních článků, meteo stanici, pravidelné reporty a návrhy opatření pro minimalizaci hluku z výstavby.

# moderní zvukoměry s kontinuálním záznamem zvuku

# připojení techniky online 24/7

# nezávislé napájení

# meteostanice a CCTV jako příslušenství k měření hluku

# všechna data k dispozici k nahlédnutí online v reálném čase

# dostupné ceny i pro dlouhodobé monitoringy