Prostorová akustika a doba dozvuku

Prostorová akustika je často opomíjena, ale ve skutečnosti má zásadní vliv na vnímání prostředí a náš pocit v něm. Lesklé obálky časopisů o architektuře prezentují čisté, minimalistické prostory s pohledovým betonem, tvrdou podlahou a velkými okny, které se zdají ideální prostředím pro člověka, avšak často pouze na fotografii. Ve skutečnosti jsou kavárny a restaurace navržené v tomto duchu spíše než oázou klidu typické nebývalým hřmotem směsí překřikujících se hostů, hluku od kávovarů a hudby "na pozadí". Hladina akustického tlaku může běžně překračovat 85 dB, což je mimochodem hranice, kdy byste v pracovním prostředí např. továrny už museli nosit chrániče sluchu. Přesto do takových prostor dobrovolně chodíme se "restaurovat".

Prostorová akustika se tedy netýká pouze koncertních sálů nebo kin, ale i běžných prostor. Norma ČSN 73 0527 stanovuje požadavky na dobu dozvuku v učebnách, tělocvičnách, bazénech, ale i halách veřejných budov. Splnění dob dozvuku ve školských zařízení je dokonce povinné. Hygienické stanice požadují kontrolní měření ke kolaudacím a bez správného návrhu akustických opatření učebne je stěží vyhoví. Akustické úpravy bývají nákladné, a proto se vyplatí je dobře rozmyslet a navrhout už v projektu, předejte se jak plýtvání, tak překvapení při kontrolním měření.

Prostorová akustika není pouze doba dozvuku, sledovaných parametrů je celá řada a jedním z nejvíce sledovaných je tzv. srozumitelnost mluveného slova. Ta se běžně vyjadřuje pomocí stupnice STIPA. I takové měření jsme schopni zrealizovat.

# měření parametrů prostorové akustiky jako doba dozvuku nebo srozumitelnost STIPA

# díky systému NTi Talkbox a licencí STIPA pro analyzátor XL2 známe výsledky STIPA okamžite hned po ukončení měření, možnost zahrnout vliv šumu okolí

# měříme výkonným všesměrovým zdrojem hluku "dodekem" Bruel Kjaer Type 4296

# výpočty doby dozvuku a návrh opatření pro jejich splnění pro školy, veřejné budovy, hudební či víceúčelové sály, studia